echange de lien

POEMES DE SI MUHAND U MHEND

 

 

POEME DE MOHAND U MHEND

*Ay Aseqqif n Ṭmana.

Ay Aseqqif n Ṭmana
Ḑmen wid i icebbḥen isem-ik
Deg urebbi-k iẓẓel istaεfa
Lbaz ixtaṛen akal-ik
Icebbeḥ-ik d agwni isefra
Itran ẓerren-d lqedr-ik
Ay aḥnin bab n lqwedra


Del Si Muḥend u Mḥand di reḥma-k.

*************** * * * * * ******************

Anta temẓi ur tzuzneḍ
Ay izem truḥeḍ
Lewqat ur k-zmiren ara
S umeslay win twezneḍ
S lemεun i tzerεeḍ
Newret-it d leqraya
Teğğiḍ-d agerruj yebweḍ
Ayen akken tessarmeḍ
Leqqmen-t-id d tasekla.

*************** * * * * * * * * * * **************************

Wi yebγan Ṛebbi a t-iweḥed
Di Si Muḥ U Mḥand
Isem-is mechuṛ di tmura
Yettru wul iẓri iḥemel-d
D zzher ulaḥed
Almi nettwabder lebda
Γas bges a cceṛ qiss-d
D iṭij ma icreq-d
Tafukt-is tuγ-d akk tama.

************* * * * * * * * * * * ***************************

Ma guleγ seg Tizi-Wezzu
Almi d akfadu
Nnif γas d lexsara
A nareẓ wala a neknu
Axiṛ d aεwessu
Γas ass-nni mazal-itt ar ass-a
Lmeḥna tura deg uqerru
Welleh ar d as-necfu
Isfra-k d tisura.

**************** * * * * * * * * * * *****************

Ilemẓi win k-ittḥibbin
D tayri i s-yezzin
Am ujajiḥ zaden yisufa
Amγar win k-id-yettmektin
Tagecrirt iγlin
I tγurreḍ a zzman bu tḥila
Aγilas bu taεyunin
Ṛeḥem-it ay aḥnin
Ay aseqqif n Ṭmana. 

 

 

 

 

 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire